WWFF PAFF-0080 on 15-Aug-2018

Active between 13:45 and 16:10 UTC in this flora fauna area

IMG_2575_cleanedIMG_2576_cleanedIMG_2578_cleanedIMG_2581_cleanedIMG_2582_cleanedIMG_2583_cleanedIMG_2584_cleanedIMG_2587_cleanedIMG_2588_cleanedIMG_2589_cleanedIMG_2590_cleanedIMG_2591IMG_2592IMG_2593_cleaned

Last update: 15-Aug-2018

Advertisements

WWFF PAFF-0112 12-aug-2018

PA1EJO/P (that’s me) was active between 8:00 and 11:00 UTC on 12-Aug-2018 and made 61 QSOs on the 40m band, everybody should have received an eqsl message which I updated on 15-Aug-2018 so that it also contains the PAFF-0112 reference. Other confirmations go via my QRZ.com and LOTW. Some photos made during the activation:

IMG_2553_cIMG_2552_cIMG_2556_cIMG_2557_cIMG_2562IMG_2563

Last update: 15-Aug-2018 08:33

Een opmerkelijk vonnis

Edwin PE1ELN heeft ondervonden hoe een recent vonnis van de rechter in Den Haag
eisde dat hij zijn antennes van het dak moest halen. Er zijn wat opvallende punten in dit vonnis die ik wil noemen:

  • Elwin is huurder en heeft te maken met een Vereniging van Eigenaren (VVE) die in het verleden toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van antennes.
  • Er is nog een andere zendamateur in het appartementencomplex, en die had al eerder toestemming gekregen antennes te plaatsen.
  • De VVE meent op basis van klachten van bewoners in het complex dat er sprake is van overlast, maar de klachten zijn niet hard onderbouwd, het zijn vermoedens zoals ik de tekst van het vonnis lees.
  • Er ontstaat een conflict tussen de VVE en Elwin, en de VVE trekt de toestemming antennes op het dak te plaatsen terug. De motivatie lees je in het vonnis.
  • Dit conflict komt voor de rechter, en die geeft de VVE gelijk, op de aard van de klachten gaat de rechter niet in, maar, er wordt wel genoemd dat Elwin PE1ELN
    geen gebruiksrechten heeft tot het dak. Hoe je als antennegebruiker geen toegang hebt tot je antenne is vreemd, ik wil zeker bij mijn antennes kunnen zijn om ze
    te kunnen controleren, op dat aspect is de rechter niet ingegaan.
  • Verder lezen we in het vonnis, een beroep op artikel 10 lid 1 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), heeft volgens de rechter weinig kans van slagen, dit soort rechten kunnen volgens het vonnis ook beperkt worden. Maw, gaat u maar naar een vereniging waar u uw hobby kunt bedrijven.

De vraag is nu, heeft een hoger beroep nog zin in deze zaak? De vraag is ook laten we dit als radiozendamateurs over ons heenkomen met als gevolg dat elke eigenaar een radiozendamateur als huurder in zijn pand met dit vonnis kan zeggen, zie je nou wel, we hoeven je helemaal geen toestemming te verlenen antennes op het dak te plaatsen. Ik heb het vonnis hieronder toegevoegd, enkele passages (zoals namen en adressen) zijn uit de tekst verwijderd. De contact gegevens van Elwin PE1ELN kun je vinden op QRZ dot com.

page1page2page3page4page5page6page7page8page9

2 meter Moxon

After the most recent fox hunt I thought that a smaller antenna would be helpful, so I went for the moxon for 2 meter, material used: 32 mm PVC tube etc, coax cable, glue, tie wraps, 4 mm brass bar, propane burner (you can’t bend brass when it is cold). I used one of the moxon calculators, long end: 740,7 mm, sort end: 274,9 mm, short end top: 98,3 mm, short end bottom: 142,3 mm, spacer 34,3 mm.

moxon_2m_amoxon_2m_b

The measured SWR is 1,4 centered at 145 MHz.

Last update: 7-July-2018